1955/1956
1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
 

 
 
 
 
 
 
 
ABSOLWENCI, KTÓRZY
W ROKU SZKOLNYM
1971/1972
ZDALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI:

 

1. Adamek Krystyna
2. Banaś Jan
3. Bazan Marian
4. Bączkowicz Andrzej
5. Boncol Urszula
6. Buchacz Małgorzata
7. Flak Stefan
8. Ganzera Marta
9. Głogowska Teresa
10. Golus Małgorzata
11. Gołąbek Eugenia
12. Hajda Stefania
13. Kokot Krystyna
14. Kadłubek Róża
15. Kaleta Krystian
16. Kania Magdalena
17. Kluza Mirosław
18. Koza Jan
19. Krzemińska Maria
20. Kudera Teresa
21. Morawiec Bronisław
22. Musialik Genowefa
23. Neuman Stanisław
24. Radusiewicz Tadeusz
25. Respondek Danuta
26. Serzisko Danuta
27. Sidorow Teresa
28. Skrabania Teresa
29. Szymura Henryk
30. Walisko Antoni
31. Wieczorek Irena
32. Wyglądacz Bogdan
33. Bączkowicz Maria
34. Dolibóg Magdalena
35. Frąszczak Teresa
36. Frycowska Eleonora
37. Garcarczyk Andrzej
38. Hajda Ewa
39. Kaleta Grażyna
40. Koźlik Irena
41. Krupa Krystyna
42. Lange Jerzy
43. Marczuk Maria
44. Michalski Piotr
45. Nowak Tadeusz
46. Orendorz Krystyna
47. Osadnik Sylwia
48. Pająk Cecylia
49. Pawlas Małgorzata
50. Piotrkowski Edward
51. Plewnia Danuta
52. Plonka Alfred
53. Siwoń Jolanta
54. Sojka Barbara
55. Soremska Małgorzata
56. Stępień Elżbieta
57. Woźniak Jolanta
58. Zawada Irena
59. Westfal Janina
60. Bujoczek Nikodem