Jak napisać dobre streszczenie?

write

Streszczenie jako forma krótkiej, skondensowanej treściowo wypowiedzi, jest zestawiane z innymi tekstami o podobnym charakterze, takimi jak abstrakt, konspekt, zarys, skrót, wyciąg i szkic. Trzy ostatnie odnoszą się do tekstu zredukowanego pod względem objętości, zawierającego najważniejsze tezy, przemyślenia i wnioski tekstu głównego.

Zarys bywa też określany mianem planu i wskazuje na fazę początkową projektu, odnosi się zatem do tekstu relacjonującego podstawy jakiegoś pomysłu. Konspekt ujmuje najistotniejsze, kluczowe, ale i podstawowe, niepogłębione problemy i wnioski w porządku linearnym. Abstrakt z kolei zazwyczaj bywa rezerwowany dla dyskursu naukowego.

Teksty tego gatunku są zunifikowane, zawierają kilka stale występujących elementów, przy czym oprócz prezentacji wyników badania zawierają informację o przyjętej metodzie badań oraz licznie reprezentowane słowa kluczowe (Ufnalska 2008, s. 63–65).

Poradnik dla ucznia (i nauczyciela) do pobrania z tego miejsca.