Spotkanie z Leszkiem Moczulskim!

moczulskiW środę, 25 lutego historycy Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie uczestniczyli w spotkaniu z legendą opozycji w czasach PRL-u, Leszkiem Moczulskim. Ta osobistość w gmachu Biblioteki Śląskiej podzieliła się z uczestnikami wykładu swoimi przeżyciami z okresu kształtowania się demokratycznej Polski. Opowiadał on o trudnościach w wyrażaniu własnych poglądów i jak przez to trafiał do różnych więzień, w których przebywał łącznie ponad sześć lat. Wspominał surowe warunki tam panujące i nieludzkie traktowanie więźniów. Nakreślił nam uwarunkowania i specyfikę powstania Konfederacji Polski Niepodległej, której był założycielem. KPN jak wiadomo była pierwszą niekomunistyczną i antykomunistyczną partią polityczną działająca w PRL, oczywiście funkcjonującą nielegalnie.

Zobaczyliśmy również film, w którym wypowiadano się o Leszku Moczulskim i oceniano jego postępowanie oraz działalność KPN-u. Sądzę, że warto było uczestniczyć w tym wykładzie, ponieważ pozwoliło to nam- młodym ludziom, spojrzeć na historię kształtowania się wolnej Polski od strony tych, którzy w tym uczestniczyli, poznać ich przeżycia, doświadczenia i historię. Spotkanie te było niesamowitym doświadczeniem i pozwoliło spojrzeć na naszą ojczyznę od innej strony.

Marta Wysypoł 2a