Spotkania z rodzicami i konsultacje

W czwartek, 21. maja o godzinie 17.00 odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z rodzicami uczniów klas I-II, na których zostaną podane propozycje ocen końcoworocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania w formie pisemnej.
Na konsultacjach obecni będą wszyscy nauczyciele. Miejsce spotkań można sprawdzić na planie wywieszonym na terenie szkoły.