Ostatnia wywiadówka i konsultacje w roku szkolnym 2014/2015

21. maja odbyły się ostatnie w roku szkolnym 2014/2015 spotkania z rodzicami i konsultacje.
O godz. 17.00 wychowawcy klas spotkali się z rodzicami, którym przekazali pełną informację o wynikach nauczania oraz zachowaniu uczniów. Rodzicom przekazano również informację o propozycjach ocen końcoworocznych ze wszystkich przedmiotów oraz propozycje ocen z zachowania. Po zakończeniu wywiadówek wszyscy nauczyciele uczący w placówce oddali się do dyspozycji rodziców w ramach konsultacji. Uczniom klas I i II życzymy jak najwyższych wyników nauce i wytrwałości do wakacji. ! :)