ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
OGŁASZAMY NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

♦ PRZYRODNICZO – MATEMATYCZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ IT ♦

♦ HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA♦

♦ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ♦

wszystkie interesujące Was informację znajdziecie pod tym adresem:

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RADZIONKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Licealno – gimnazjalny rajd

rajd 2015 105Dzięki współpracy naszego liceum z Urzędem Miasta, w czwartek 28 maja, odbył się kolejny rajd historyczno - krajoznawczy. Oprócz licealistów w poznawaniu Śląska wzięli udział gimnazjaliści z Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy. Jak zwykle na licealnych rajdach połączono zwiedzanie z rekreacją. Były więc zabytkowe kościoły w Koszęcinie i Sadowie oraz pałac w Kochcicach. Można było także poznać mało znaną postać Ferdynanda von Schill, śląskiego bohatera wojen napoleońskich.

W części rekreacyjnej rajdu licealiści oraz gimnazjaliści pieszo pokonali leśną trasę do zagajnika zaczynających kwitnąć rododendronów, aby zakończyć rajd ogniskiem  w uroczym zakątku leśnym zwanym „Brzozą”.