Licealno – gimnazjalny rajd

rajd 2015 105Dzięki współpracy naszego liceum z Urzędem Miasta, w czwartek 28 maja, odbył się kolejny rajd historyczno - krajoznawczy. Oprócz licealistów w poznawaniu Śląska wzięli udział gimnazjaliści z Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Rojcy. Jak zwykle na licealnych rajdach połączono zwiedzanie z rekreacją. Były więc zabytkowe kościoły w Koszęcinie i Sadowie oraz pałac w Kochcicach. Można było także poznać mało znaną postać Ferdynanda von Schill, śląskiego bohatera wojen napoleońskich.

W części rekreacyjnej rajdu licealiści oraz gimnazjaliści pieszo pokonali leśną trasę do zagajnika zaczynających kwitnąć rododendronów, aby zakończyć rajd ogniskiem  w uroczym zakątku leśnym zwanym „Brzozą”.