Zmiana druku legitymacji szkolnej

W związku ze zmianą druku legitymacji szkolnej konieczne jest dopisanie na dotychczasowym dokumencie numeru PESEL ucznia. Zmiany tej można dokonać w sekretariacie szkoły. Legitymcja powinna być uaktualniona i opieczętowana. Druk bez tej informacji jest NIE WAŻNY i NIE UPOWAŻNIA do korzystanie z ulg uczniowskich.