Wycieczka klas II do skansenu

W czwartek, 17. września uczniowie uczęszczający na rozszerzenie z historii wybrali się do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Poznali m.in. życie, pracę i obyczaje mieszkańców śląskich wsi, a także zaznajomili się z kulturą i tradycjami Ślązaków. Była to jedna z wielu planowanych wycieczek programowych rozszerzenia z historii w klasie II. 

Opiekunem i organizatorem wycieczki był nauczyciel historii, mgr Marek Minas.