Wycieczka do Muzeum Historii Katowic

MHKW czwartek, 11. lutego klasy drugie wybrały się na wycieczkę programową do Muzeum Historii Katowic w Katowicach. 

 

Mieliśmy okazję zwiedzić wystawę dotyczącą powstania miasta oraz ośrodków przemyłowych funkcjonujących w jego obrębie od momentu jego założenia do rewolucji przemyslowej w XVIII wieu oraz zobaczyć ekspozycję związaną z hutnictwem i górnictwem. 

Dodadkowo mogliśmy pozać historię jednego z głównych miast Śląska. Przyjrzeliśmy się również rekonstrukcji dawnych mieszkań Ślązakow- bardzo realistycznej- i ich codziennemu życiu. Porównaliśmy je do warunków obecnych. Ponadto pozaliśmy okoliczności nadania Katowicom praw miejskich. 

Była to jedna z wielu wycieczek programowych w naszej szkole.

Organizatorem i opiekunem wycieczki był nauczyciel historii, mgr Marek Minas oraz mgr Barbara Dziembała.