ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
OGŁASZAMY NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

♦ PRZYRODNICZO – MATEMATYCZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ IT ♦

♦ HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA♦

♦ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ♦

wszystkie interesujące Was informację znajdziecie pod tym adresem:

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RADZIONKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

VII edycja Regionalnego Konkursu Matematycznego

konkursW czwartek, 3 marca. odbyła się VII edycja Regionalnego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

W olimpiadzie wzięło udział łącznie 110. uczniów zgłoszonych szkół, w pięciu kategoriach wiekowych. Uczestnicy musili w trakcie trwania konkursu rozwiązać zadania przygotowane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzili nauczyciele matematyki radzionkowskich szkół.

Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem miłośników królowej nauk. 

Konkurs odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Radzionków oraz Dziekana Wydziału Metarugii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

Główną organizatorką olimpiady w naszej szkole była nauczycielka matematyki, mgr Celina Napieraj.