Wywiadówki i konsultacje dla Rodziców

logo loPrzypominamy o ostatnich w tym roku szkolnym wywiadówkach i konsultacjach dla Rodziców (z propozycje ocen na zakończenie roku szkolnego) - czwartek 19 maja 2016 w godzinach 17:00-18:30. Informujemy również że nauczyciele nieobecni w tym dniu, tj. ks. K. Cichoń, p. C. Napieraj, p. B. Rosiek - będą obecni 24 maja br. w godzinach od 15.00  do 17.00 w pokoju nauczycielskim.