Licealiści zaangażowani w projekt „Razem ku demokracji”

razem w kierunku demokracji1 001Trzeciego stycznia bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie młodzieży z radzionkowskich szkół uczestniczących w międzyszkolnym projekcie „Razem ku demokracji”. Tym razem gospodarzem spotkania był samorząd uczniowski Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie. Po zapoznaniu się z działalnością wspomnianego samorządu, uczniowie udali się na krótką wycieczkę po szkole.

 

Jednym z celów spotkania była też integracja młodzieży. W związku z powyższym, uczniowie stworzyli przemieszane zespoły i przystąpili do wykonania kolejnego zadania. Tym razem uczniowie musieli zaprojektować i wykonać instrukcję wyrzucania butelek z tworzywa sztucznego do kosza oraz wykonać ten kosz z dostępnych materiałów. Wspólna praca zaowocowała pięknymi czterema propozycjami, które zostały ocenione przez Panią Teresę Bryś-Szczygieł, prezesa stowarzyszenia Zielona Ziemia. Wszystkie zespoły zostały nagrodzone brawami i drobnymi upominkami. Następne spotkanie odbędzie się w radzionkowskim gimnazjum, a wiosną nastąpi finał projektu, czyli pokaz Eko-Mody.

Sabina Andruszyn, LO