Szanowni Maturzyści

Szanowni Maturzyści, informujemy, że od dnia 30 czerwca 2017 r. od g. 12.00
można odbierać (s. 28, I piętro)wyniki  egzaminu maturalnego oraz świadectwa dojrzałości.
Razem z wynikami egzaminu maturalnego sekretariat będzie wydawał dokumenty,
które zostały dostarczone podczas przyjęcia do liceum.
Do odbioru konieczny jest dowód osobisty