Informatyka

Oferta edukacyjna

Klasy ogólne

Ze względu na swoją formułę klasa ogólna umożliwia rozwinięcie różnorodnych zainteresowań oraz przygotowuje do studiów na wszystkich kierunkach, w tym humanistycznych, medycznych, politechnicznych, ekonomicznych.

Klasa charakteryzuje się swobodą wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od zainteresowań uczniów od klasy II, z wyjątkiem filozofii, która będzie realizowana od klasy I.

W ramach współpracy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym szkoła gwarantuje zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych oraz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Język obcy wiodący: język angielski

Język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język hiszpański

 0003

Klasa dwujęzyczna

Dedykowana jest młodzieży zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy z języka angielskiego. Polega na połączeniu nauczania danego przedmiotu (u nas w kl. I – wos) i elementów języka angielskiego. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie treści podawanych w języku polskim. Takie rozwiązanie zapewnia zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. Dodatkowo gwarantujemy perfekcyjne przygotowanie językowe poprzez zwiększoną ilość godzin języka angielskiego (6 godzin tygodniowo w każdej grupie)

Klasa charakteryzuje się swobodą wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od zainteresowań uczniów od klasy II, z wyjątkiem filozofii, która będzie realizowana od klasy I.

Szkoła współpracuje z Instytutem Kultury i Literatur Angielskojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Politechniką Śląską,  oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym, dzięki czemu gwarantuje zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych oraz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Język obcy wiodący: język angielski

Język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język hiszpański

 0004

Klasa pedagogiczno – psychologiczna

To klasa z 30-letnią tradycją adresowana do osób, które chcą poprzez poznanie podstaw psychologii i pedagogiki świadomie budować relacje interpersonalne, czyli międzyludzkie oraz intrapersonalne, czyli z samym sobą.

Realizując przedmiot podstawy pedagogiki i psychologii przez 4 lata, uczeń zdobywa wiedzę przydatną do kontynuowania nauki na studiach pedagogicznych i psychologicznych.

Klasa charakteryzuje się swobodą wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od zainteresowań uczniów od klasy II, z wyjątkiem filozofii, która będzie realizowana od klasy I.

Szkoła uczestniczy w projekcie światowej sławy psychologa społecznego prof. P. G. Zimbardo. W ramach współpracy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym szkoła gwarantuje zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych oraz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Zapewniamy współpracę z ośrodkami edukacyjnymi, opiekuńczymi i wychowawczymi, np. ośrodkiem rehabilitacyjnym, przedszkolem. Na terenie szkoły organizujemy kursy np. wychowawcy kolonijnego, opiekunki dziecięcej, opiekuna osoby starszej

Język obcy wiodący: język angielski

Język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język hiszpański

0005