Oferta dydaktyczna

Klasa ogólna

Ze względu na swoją formułę klasa ogólna umożliwia rozwinięcie różnorodnych zainteresowań oraz przygotowuje do studiów na wszystkich kierunkach, w tym humanistycznych, medycznych, politechnicznych, ekonomicznych.

Klasa charakteryzuje się swobodą wyboru rozszerzeń przedmiotowych              w zależności od zainteresowań uczniów .

W ramach współpracy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym szkoła gwarantuje zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych oraz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Język obcy wiodący: język angielski

Język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język hiszpański

Klasa pedagogiczno – psychologiczna

To klasa z 30-letnią tradycją adresowana do osób, które chcą poprzez poznanie podstaw psychologii i pedagogiki świadomie budować relacje interpersonalne, czyli międzyludzkie oraz intrapersonalne, czyli z samym sobą.

Realizując przedmiot podstawy pedagogiki i psychologii przez 4 lata, uczeń zdobywa wiedzę przydatną do kontynuowania nauki na studiach pedagogicznych i psychologicznych.

Klasa charakteryzuje się swobodą wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od zainteresowań uczniów.

Szkoła uczestniczy w projekcie światowej sławy psychologa społecznego prof. P. G. Zimbardo. W ramach współpracy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym szkoła gwarantuje zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych oraz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Zapewniamy współpracę z ośrodkami edukacyjnymi, opiekuńczymi i wychowawczymi, np. ośrodkiem rehabilitacyjnym, przedszkolem. Na terenie szkoły organizujemy kursy np. wychowawcy kolonijnego, opiekunki dziecięcej, opiekuna osoby starszej

Język obcy wiodący: język angielski

Język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język hiszpański

Klasa językowa

Dedykowana jest młodzieży zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy z języka angielskiego oraz drugiego obcego języka nowożytnego – hiszpańskiego lub niemieckiego (jeden do wyboru). Ponadto uczeń swobodnie wybiera, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, trzeci przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Śląskim,  Politechniką Śląską oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym, dzięki czemu gwarantuje zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych oraz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Język obcy wiodący: język angielski

Język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język hiszpański.