Nagrody dla uczniów

Szkoła typuje do nagród:
•    Stypendium Prezesa Rady Ministrów/ Stypendium MEN -  dla uczniów z najwyższą średnią w szkole oraz uczniów wybitnych
•    Stypendium Prezydenta/ Burmistrza/Rady Miasta – w zależności od miejsca zamieszkania ucznia oraz ustalonych przez miasto zasad
•    Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego

Szkoła przyznaje nagrody:
•    Nagroda Dyrektora Szkoły (finansowa)– jest przyznawana w czterech kategoriach dla najlepszych uczniów z zakresu Nauk Politechnicznych, Nauk Przyrodniczych, Nauk Humanistycznych, Języków Obcych (Regulamin - kliknij)
•    Nagroda Rady Rodziców (finansowa) –  (Regulamin – kliknij)
•    Nagroda dla Najlepszej Klasy – najwyższa średnia ocen na zakończenie roku szkolnego oraz najwyższa frekwencja (rodzaj nagrody – wybiera klasa np. dodatkowy dzień na wycieczkę integracyjną, dofinansowanie do warsztatów wyjazdowych itp.)