ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
OGŁASZAMY NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

♦ PRZYRODNICZO – MATEMATYCZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ IT ♦

♦ HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA♦

♦ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ♦

wszystkie interesujące Was informację znajdziecie pod tym adresem:

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RADZIONKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nagrody dla uczniów

Szkoła typuje do nagród:
•    Stypendium Prezesa Rady Ministrów/ Stypendium MEN -  dla uczniów z najwyższą średnią w szkole oraz uczniów wybitnych
•    Stypendium Prezydenta/ Burmistrza/Rady Miasta – w zależności od miejsca zamieszkania ucznia oraz ustalonych przez miasto zasad
•    Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego

Szkoła przyznaje nagrody:
•    Nagroda Dyrektora Szkoły (finansowa)– jest przyznawana w czterech kategoriach dla najlepszych uczniów z zakresu Nauk Politechnicznych, Nauk Przyrodniczych, Nauk Humanistycznych, Języków Obcych (Regulamin - kliknij)
•    Nagroda Rady Rodziców (finansowa) –  (Regulamin – kliknij)
•    Nagroda dla Najlepszej Klasy – najwyższa średnia ocen na zakończenie roku szkolnego oraz najwyższa frekwencja (rodzaj nagrody – wybiera klasa np. dodatkowy dzień na wycieczkę integracyjną, dofinansowanie do warsztatów wyjazdowych itp.)