RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców 2018/2019

Przewodnicząca p. Iwona Lubojańska – Szymala (rodzic ucznia klasy IIIa)

p. Bogusława Golus (rodzic ucznia klasy II a)

p. Magdalena Golec - Szyguła (rodzic ucznia klasy I a)