RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców 2019/2020

Przewodnicząca p. Bogusława Golus (rodzic ucz. kl. III a)

Zastępca: p. Joanna Kosmala-Jaskólska (rodzic ucz. kl. I d)

Skarbnik: p. Magdalena Golec-Szyguła ( rodzic ucz. z kl. IIa)