Informator szkolny 2020/2021

INFORMATOR SZKOLNY 2020/2021

1.            Organizacja roku szkolnego:

§  1 września 2020 r.  -  rozpoczęcie roku szkolnego

§  23 - 31 grudnia 2020 r.  -  zimowa przerwa świąteczna

§  28 stycznia 2021 r. -  konferencja klasyfikacyjna

§  1 lutego 2021 r. – początek drugiego semestru

§  16 lutego 2021 r. - konferencja plenarna

§  1 lutego  - 14 lutego 2021 r.  -  ferie zimowe

§  1 kwietnia -  6 kwietnia 2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna

§  27 kwietnia 2021 r. - konferencja klasyfikacyjna dla klas III

§  30 kwietnia 2021 r. - zakończenie zajęć w klasach III

§  4  maja 2021 r. - początek matur

(harmonogram matur na stronie CKE i gazetkach szkolnych)

§  23 czerwca 2021 r. - konferencja klasyfikacyjna dla klas I – II

§  25 czerwca 2021 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych

§  25 czerwca 2021 r. - konferencja plenarna

§  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – wakacje

§  23 – 24 sierpnia 2021 r. – matury poprawkowe

2.            Dni wolne od zajęć:

§  11 listopada 2020 r. – Rocznica Odzyskania Niepodległości

§  6 stycznia 2021 r. – Święto Trzech Króli

§  3 maja 2021 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

§  3 czerwca 2021 r. – Boże Ciało

3.            Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

§  25 września 2020 r. – szkolna impreza integracyjna

§  14 października  2020 r. – Dzień Nauczyciela

§  2 listopada 2020 r. – Dzień Zaduszny

§  4,5 stycznia 2021 r.

§  20 kwietnia 2021 r. – Dni Nauki, Dni Otwarte Szkoły

§  4,5,6,7 maja 2021 r. -  pisemne egzaminy maturalne

§  4 czerwca 2021 r.

4.            Wywiadówki:

§  10 września 2020 r.  godz. 1700  (spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej:

16.30 rodzice uczniów klas I; 1730 rodzice uczniów klas III)

§  19 listopada 2020 r.  godz. 1700 - 1730  

§  21 stycznia 2021 r. godz. 1700 - 1730 (podanie propozycji ocen semestralnych)

§  25 marca 2021 r. godz. 1700 - 1730 (rodzice uczniów klas III)

§  20 maja 2021 r. godz. 1700 - 1730 (podanie propozycji ocen rocznych)

5.            Konsultacje w szkole

§   19 listopada 2020 r.  godz. 1700 – 1800

§   21 stycznia 2021 r.  godz. 1700 – 1800

§   25 marca 2021 r.  godz. 1730 - 1830

§   20 maja 2021 r.    godz. 1730 - 1830

6.            Konsultacje bieżące są prowadzone przy pomocy

                dziennika elektronicznego

§     Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami, jeżeli wyniknie taka potrzeba.

§     Zachęcamy do przeglądania strony internetowej naszej szkoły, gdzie zamieszczane są aktualne informacje z życia naszej placówki.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów proszeni

są o obowiązkową obecność na zebraniach, na których podane zostaną propozycje ocen semestralnych i rocznych.

W podanych wyżej terminach dyżur pełnią również dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, psycholog i pedagog.

Rada Rodziców:

10 września 2020 r. w auli o godz. 1815 odbędzie się spotkanie trójek klasowych w celu powołania Rady Rodziców.

Wysokość składki na Fundusz RR zostanie ustalona na w/w zebraniu – proponowana składka 80 zł

 

Składka może być płatna w dwóch ratach. Pozostałe zebrania trójek klasowych odbywać się będą z reguły po wywiadówkach czy konsultacjach.