ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
OGŁASZAMY NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

♦ PRZYRODNICZO – MATEMATYCZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ IT ♦

♦ HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA♦

♦ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ♦

wszystkie interesujące Was informację znajdziecie pod tym adresem:

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RADZIONKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe w naszej szkole:

Trening maturalny  - A.Dolibóg
Bibliografia-konsultacje - B.Dziembała
Przygotowanie do matury - R.Holewa
Zajęcia wyrównujące oraz poszerzające wiadomości z jęz.angielskiego - K.Kalus
Trening maturalny - E.Klimkowicz
Zajęcia fakultatywne-poziom rozszerzony - C.Napieraj
Konsultacje z wychowania fizycznego - I.Kobek
Zajęcia przygotowujące do matury - A.Mikutra
Poszerzenie wiadomości z jęz.angielskiego - A.Labus
Trening maturalny, indywidualny tok  - M.Minas
Kim będe-zajęcia aktywizujące wybór zawodu - M.Pietrzyk
Trening przedmaturalny, indywidualny tok - I.Pischka
Zajęcia przygotowujące do matury - D.Rogozińska
Repetytorium z biologii - B.Rosiek
Koło fotograficzne - A.Skraba
Trening maturalny - B.Penkaty
Koło biblijne - A.Trzeciak
Konsultacje z wych.fizycznego i podstaw przedsiębiorczości - A.Więzik