ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
OGŁASZAMY NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

♦ PRZYRODNICZO – MATEMATYCZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ IT ♦

♦ HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA♦

♦ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ♦

wszystkie interesujące Was informację znajdziecie pod tym adresem:

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RADZIONKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Autorzy

W tworzenie naszej strony internetowej szkoły przez szereg lat zaangażowane 
były następujące osoby:
Wojciech Sitko do 2004 roku 
(administrator serwisu, autor między innymi stron Absolwenci, LOP)
Robert Ziętek - strona z ECDL
Bartłomiej Nocoń 
Adam Juszczyk 
Maciej Kukuła 
Dominik Pietryga i inni.
Rok szkolny 2006/2007: 
Dawid Tomczyk - administracja serwisem
Sebastian Parma - strona Klubu Europejskiego
Sztefan - strona LOP
Sezon 2008/2009 znaczy rok szkolny :-)
Administartor: Dawid Szklorz
Rok szkolny 2009/2010:
Administrator: Kamil Otfinowski, Agata Krusz
Opieka merytotyczna (czytaj próby ogarnięcia całości): mgr inż. Artur Skarba