Drukuj

Autorzy

W tworzenie naszej strony internetowej szkoły przez szereg lat zaangażowane 
były następujące osoby:
Wojciech Sitko do 2004 roku 
(administrator serwisu, autor między innymi stron Absolwenci, LOP)
Robert Ziętek - strona z ECDL
Bartłomiej Nocoń 
Adam Juszczyk 
Maciej Kukuła 
Dominik Pietryga i inni.
Rok szkolny 2006/2007: 
Dawid Tomczyk - administracja serwisem
Sebastian Parma - strona Klubu Europejskiego
Sztefan - strona LOP
Sezon 2008/2009 znaczy rok szkolny :-)
Administartor: Dawid Szklorz
Rok szkolny 2009/2010:
Administrator: Kamil Otfinowski, Agata Krusz
Opieka merytotyczna (czytaj próby ogarnięcia całości): mgr inż. Artur Skarba