Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie - to naprawdę Szkoła ludzi z pasją

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie - to naprawdę

Szkoła ludzi z pasją

„Poprzysiągłem sobie, ze będę używał wszelkich posiadanych zdolności, aby czynić dobro i przeciwdziałać złu, wspierać to, co w ludziach najlepsze, pracować w celu uwolnienia ich z więzień, które sobie sami stworzyli oraz w celu zwalczania systemów, które niszczą nadzieję na ludzkie szczęście i sprawiedliwość”

prof. Philip G. Zimbardo

Profesora P. Zimbardo zna cały świat, wszak jest „ głosem i twarzą współczesnej psychologii”, autorem bodajże najbardziej znanego eksperymentu psychologicznego na świecie -  tzw. stanfordzkiego eksperymentu więziennego.

A co Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie ma wspólnego z Profesorem? 

W LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie od 30 lat działają klasy psychologiczno– pedagogiczne. Funkcjonowanie tych klas nabrało nowego wymiaru po podpisaniu przez szkołę umowy o współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach tej współpracy od 2014 r. uczniowie biorą udział w spotkaniach i wykładach prof. P. Zimbardo, a od 2015 r. szkoła jest przygotowana do realizacji międzynarodowego Projektu Bohaterskiej Wyobraźni autorstwa Profesora. Podczas niedawnego pobytu Profesora Zimbardo w Polsce połączonego z uroczystością wręczenia doktoratu honoris causa Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie, delegacja naszego liceum uzyskała oficjalną zgodę na objęcie Honorowym Patronatem klas pedagogiczno – psychologicznych oraz realizowanego w szkole Projektu Bohaterskiej Wyobraźni.

Liceum w Radzionkowie współpracuje również z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, z Instytutem Filologii Polskiej oraz Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz Zespołem Śląsk z Koszęcina…. Jesteśmy ciekawi kolejnych spektakularnych Patronatów….


15431

fot. M.Minas