Olimpiada Cyfrowa rusza ....

Olimpiada Cyfrowa plakat Do 16 listopada trwa rejestracja Uczestników i Uczestniczek do Olimpiady Cyfrowej pod adresem: www.olimpiadacyfrowa.pl/zglos/olimpiada/. To konkurs interdyscyplinarny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem jest fundacja Nowoczesna Polska.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i którzy rozumieją język mediów. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. W sposób przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

W II edycji Olimpiady Cyfrowej skupimy się na kreatywnym korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. Tym zagadnieniom zostanie poświęcona duża część zadań stawianych przed Uczestnikami i Uczestniczkami na każdym etapie Olimpiady.
Pierwszy etap zmagań odbędzie się 23 listopada o godz. 10:00. Wtedy uruchomiony zostanie test on-line, do którego dostęp otrzymają wyłącznie zarejestrowane wcześniej osoby. Na rozwiązanie zadań Uczestnicy i Uczestniczki będą mieli 60 minut.

Drugi etap polegał będzie na realizacji projektu medialnego, którego temat związany będzie z motywem przewodnim Olimpiady. Uczestnicy i Uczestniczki będą realizować swoje projekty od 2 stycznia do 12 lutego 2018 r.

Najlepsze i najlepsi z nich w kwietniu 2017 r. spotkają się na zawodach finałowych w Warszawie, podczas których zawalczą o cenne nagrody. Laureaci otrzymają indeksy jednych z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce - Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego - wraz z rocznym czesnym. Uczestnicy i Uczestniczki zawodów finałowych otrzymają tytuł Laureata/Laureatki lub Finalisty/Finalistki Olimpiady Cyfrowej, potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zasady rekrutacji Olimpijczyków na studia określone zostaną w uchwałach Senatów wyższych uczelni i podane do wiadomości publicznej w maju 2018 r.

Rejestracji  Uczestników i Uczestniczek dokonuje Przewodniczący lub Przewodnicząca Komitetu Szkolnego, wypełniając formularz w Elektronicznym Systemie Zgłoszeń na stronie www.olimpiadacyfrowa.pl/. Pod tym adresem znaleźć można również regulamin i program Olimpiady oraz wykaz obowiązkowej i zalecanej literatury. Podstawowym źródłem wiedzy dla Uczestników i Uczestniczek są zasoby serwisu www.edukacjamedialna.edu.pl/. Uczniów i uczennice zachęcamy do samokształcenia, a nauczycieli i nauczycielki, którzy wspierają podopiecznych i podopieczne w przygotowaniach, do prowadzenia zajęć edukacji cyfrowej i medialnej w swoich szkołach.

W tym roku organizujemy już drugą edycję Olimpiady, ale od wielu lat realizujemy projekty kształtujące kompetencje cyfrowe i medialne dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Stworzyliśmy Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, który jest propozycją kompleksowego programu edukacji cyfrowej i medialnej. Obejmuje on wiele obszarów: od korzystania z informacji, poprzez język mediów i bezpieczeństwo, aż po aspekty ekonomiczne, etyczne i prawne. Na podstawie Katalogu tworzymy materiały edukacyjne, które publikujemy w serwisie edukacjamedialna.edu.pl. Obecnie jest ich ponad 200 i można wykorzystywać je zupełnie bezpłatnie na wszystkich etapach nauczania – od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Zachęcamy do realizowania zajęć na ich podstawie. Materiały zgromadzone w serwisie są podstawowym źródłem informacji dla Uczestników i Uczestniczek Olimpiady Cyfrowej i warto wykorzystywać je podczas przygotowań do olimpijskich zmagań.

Mamy nadzieję, że uczniowie i uczennice Państwa szkoły licznie wezmą udział w Olimpiadzie Cyfrowej, a nauczyciele i nauczycielki będą wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej materiały z serwisu edukacjamedialna.edu.pl.

Życzymy owocnej pracy i sukcesów w Olimpiadzie.


Katarzyna Górkiewicz
koordynatorka Olimpiady Cyfrowej

Zapisy do I etapu Olimpiady u informatyka szkolnego: Artura Skraby

     
Patroni honorowi: Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Komitet ds. UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej

Główny Partner merytoryczny: Collegium Civitas

Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Evens, Fundacja Orange, Fundacja Panoptykon, Fundacja Piąte Medium, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Patron medialny: Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.