Podsumowanie projektu "Razem w kierunku demokracji"

SPRAWOZDANIE  Z PROJEKTU SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH „RAZEM W KIERUNKU DEMOKRACJI” REALIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

razemProjekt „RAZEM W KIERUNKU DEMOKRACJI”, którego inicjatorem był Samorządu Wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie realizowano od września 2016 r. do czerwca 2017 r. Realizatorami były szkoły Radzionkowa: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, Gimnazjum im. Ojca L.Wrodarczyka, Zespół Szkół Techniczno –Ekonomicznych oraz Szkoły przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Miejscem spotkań młodzieży były kolejno wszystkie szkoły biorące udział w projekcie, co przyczyniło się do możliwości prezentacji swoich placówek, ich osiągnięć i oferty. 

 

Podczas realizacji projektu uczestnicy wspólnie uczestniczyli w organizowanych kolejno przez siebie zajęciach mających głównie na celu:
- integrację, nawiązanie współpracy oraz wymianę doświadczeń
- rozwój potencjału uczniów oraz demokratycznych form działania Samorządów  Uczniowskich
- odkrycie nowych możliwości działań młodzieży
- wzajemną pomoc i wsparcie zarówno wśród uczniów jak i opiekunów Samorządów
- wspieranie innowacyjnych działań podopiecznych, do których min. należały kreatywne działania ekologiczne prezentowane przez uczestników projektu podczas XII Otwartej Konferencji Ekologicznej w Radzionkowie oraz podczas II Festiwalu Mody i Stylizacji w Bytomiu.

Podczas ostatniego, podsumowującego spotkania poprosiliśmy grupy projektowe wszystkich szkół wraz z opiekunami  o wypełnienie ankiety. Oceny działań dokonało 6 nauczycieli i 20 uczniów bezpośrednio, przez cały czas trwania projektu zaangażowanych w jego koordynację i przebieg.
Dodatkowo poprosiliśmy również Dyrektorów szkół o własną ocenę działań podejmowanych w ramach projektu. Ich opinie były następujące:
- „W ubiegłym roku szkolnym z ogromną przyjemnością miałem okazję obserwować i niejednokrotnie uczestniczyć w Waszych zmaganiach, by młodzież ku demokracji chciała kroczyć. To bardzo ważne zadanie, szczególnie w tak trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Idea, która zrodziła się Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie i została rozprzestrzeniona na wszystkie radzionkowskie szkoły wydatnie pomaga uczyć młodych ludzi bycia świadomym obywatelem. Nie znam lepszej drogi włączania młodych ludzi do życia w społeczeństwie obywatelskim. Zainteresowanie sprawami społeczności lokalnej, współdecydowanie, odpowiedzialność, pomocniczość to efekty Waszej rocznej pracy na rzecz młodych ludzi. W nadchodzącym roku szkolnym będę bardzo kibicował Wam i naszym podopiecznym w dalszym kultywowani rozpoczętej pracy.”
- „z punktu widzenia organizacji pracy szkoły ważne jest, że spotkania nie zaburzyły rytmu pracy szkoły, ponadto przyczyniły się do integracji młodzieży LO ze środowiskiem lokalnym, zaktywizowały uczniów, wspólne działanie wzmocniło współpracę z gimnazjum i MOW-em, członkowie mieli możliwość decydowania o sposobie realizacji zadań, dzięki czemu uczyli się samodzielności, odpowiedzialności za wykonanie zadania, praca w grupach mieszanych miała na celu integrację, ale też uczenie tolerancji, wspólnego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, projekt umożliwia rozwój zainteresowań, a prezentowanie jego efektów (np. podczas konferencji ekologicznej w CK "Karolinka") pozwala uczniom zaprezentować swoje umiejętności, dlatego warto go kontynuować.”
- „W ubiegłym roku wraz z opiekunem RM- Basią Skibą uczestniczyłam w kilku spotkaniach młodzieży. Uważam, że projekt jest dla naszych uczniów możliwością spotkania się, wspólnej pracy, pobudzenia kreatywności. Pozwala określić, jakie mają umiejętności społeczne, czy należy jeszcze nad czymś popracować. Budzi poczucie wspólnoty, dumy z efektów swojej pracy i współpracy. Chciałabym zgłosić nas, gimnazjum, do udziału w kolejnej edycji projektu.”
- projekt „przyczynił się do lepszego poznania placówek szkolnych znajdujących się w naszym najbliższym środowisku, działania podjęte z państwa inicjatywy przyczyniły się do zaangażowania młodzieży z różnych szkół, co zaowocowało współpracą a przede wszystkim wymianą doświadczeń na różnych szczeblach, efektem była wspólna realizacja działań związanych z „Ekomodą” które zostały zaprezentowane min. podczas XII Otwartej Konferencji Ekologicznej.”

Nauczyciele, szkolni koordynatorzy projektu udzieli odpowiedzi na cztery pytania:
Pytanie 1. Jaki wpływ miał realizowany projekt „razem w kierunku demokracji” na działania  samorządu w pani/pana szkole?
Odpowiedzi:
-„młodzież z różnych typów szkół mogła się poznać, nawiązać nowe kontakty, wymienić spostrzeżenia , co skutkowało otwarciem się na propozycje innych szkół.”
- „przyczynił się do wymiany doświadczeń, pomysłów realizowanych w szkołach.”
- „projekt i udział tak wielu placówek miał pozytywny wpływ na rozwój uczniów, zmianę ich nastawienia o młodzieży realizującej projekt.”
- „doprowadził do większego zaangażowania w prowadzone akcje, otwartość na innych i nowe aktywności, wymiany doświadczeń.”
- „zwiększył zaangażowanie uczniów.”
- „miał pozytywny wpływ – większe zaangażowanie uczniów poza szkołą, zainteresowanie tematyką ekologiczną.”
- „zwiększona aktywność, otwartość na współdziałanie, pomysłowość i kreatywność”
- „dużo radości i satysfakcji ze wspólnego działania.”
- „umiejętność współpracy w nowej grupie, przełamanie barier, umiejętność współdziałania, wyznaczania sobie celów.”
Pytanie 2. Czy można było zauważyć, jeśli tak to jakie pozytywne/negatywne aspekty naszych wspólnych działań?
Wszyscy nauczyciele dostrzegli pozytywne aspekty wspólnych działań a w szczególności:
-  pobudzenie kreatywności, realizacja różnych zadań, projektów, dobra współpraca, osiągnięcie wspólnego celu
-współpraca pozaszkolna, poznanie innych placówek, odpowiedzialność za projekty
- zmiana myślenia stereotypowego na temat wychowanek MOW
- relacje koleżeńskie między uczestnikami projektu
 integracja w środowisku pozaszkolnym
- otwartości na współdziałanie z uczniami z innych szkół
- chęć zawierania nowych znajomości
- pozytywne nastawienie na innych ludzi
Pytanie 3. Co według pana/pani młodzież wyniosła z naszego wspólnego działania?
Odpowiedzi:
- „doświadczenie oraz przekonanie, że można wspólnie działać na wielu polach oraz realizując różne tematy. Młodzież mogła się otworzyć na pomysły innych i jednocześnie brać aktywny udział w wszelkich działaniach.”
-„chęć do większego zaangażowania w współpracę z innymi uczniami szkól w Radzionkowie.”
- „wzrost świadomości ekologicznej – tzn. że dbałość o środowisko, Ziemię zaczyna się od własnego domu, postawy.”
- „ogromną radość z bycia częścią zespołu projektowego.”
- „umiejętność nawiązywania współpracy z nowymi osobami.”
- „uczniowie zobaczyli jak działają samorządy w innych szkołach, dzięki czemu młodzież mogła pewne pomysły również zrealizować we własnych szkołach, zainspirować się.”
Na ostatnie pytanie: Czy chciałby pan/chciałaby pani, aby podobny projekt był realizowany w przyszłym roku szkolnym? Wszyscy nauczyciele deklarowali chęć uczestnictwa w projekcie w kolejnym roku szkolnym.

Uczniowie, uczestnicy projektu odpowiedzieli w następujący sposób na zadane pytania:
Pytanie 1. czy chciałbyś/chciałabyś aby w przyszłym roku szkolnym był realizowany podobny projekt?
19 potwierdziło chęć udziału w tego typu projekcie, jedna osoba nie miała zdania na ten temat.
Pytanie 2. Które ze wspólnie podjętych działań wywołały w tobie najwięcej wrażeń, emocji i dały ci największą satysfakcję?
Odpowiedzi:
- „EkoModa, poznałam wiele osób, znalazłam w sobie ukryte umiejętności.” –         
  8 osób
- „tworzenie wspólnych projektów, plakatów.” – 5 osoby
- „zwiedzanie szkół, poznawanie innych, prace artystyczne.” – 3 osoby
- „wspólne pisanie wierszy.” – 2osoby
- „pierwsze spotkanie było dla mnie mega wrażeniem, wtedy poznaliśmy się                   
   i zaczęliśmy pracować nad naszym projektem.”
- „wspólne działanie, dzięki temu uczymy się współpracy i brania pod uwagę   
  zdania innych.”
- „największa satysfakcję dały mi ostatnie zajęcia, ponieważ już się znaliśmy i bardzo fajnie pracowało się w grupie i czułam się najlepiej.”
- „najwięcej wrażeń wywołał na mnie projekt EcoModa, ponieważ jest to coś, co tak naprawdę lubię robić.”
- „zajęcia EkoMody w których były tworzone kreacje z materiałów nietypowych.”
- „każde spotkanie było wyjątkowe, działo się coś ciekawego. Zintegrowaliśmy się.”
- „spotkania w różnych szkołach, wymiana doświadczeń.”
- „spotkania w szkołach, każde było mega pozytywne, na każdym poznawaliśmy się coraz bardziej.”
- „byłam tylko na dwóch spotkaniach i najbardziej podobało mi się robienie ECOtoreb.”
- „byłam na 2 spotkaniach i podobało mi się spotkanie w szkole gimnazjalnej gdzie razem z nowymi  znajomymi śmiałyśmy się z ułożonego wiersza.”
Pytanie 3. Jakie są twoje odczucia/wrażenia po realizacji naszego wspólnego projektu?
Wszyscy określili swoje odczucia jako pozytywne.
Pytanie 4. Proszę dokończ zdanie: udział w projekcie „Razem w Kierunku Demokracji” dał mi…
Odpowiedzi:
- „nowych znajomych.” 6 osoby
- „inne spojrzenie na Ośrodek Wychowawczy.” –  2 osoby
- „rozwój, poznanie nowych możliwości.”
- „umiejętność współpracy z osobami, których nie znam, argumentacji swojego zdania, artystycznego myślenia.”
-  „pozwolił na współpracę z sąsiednimi szkołami co pozwoliło na tworzenie dalszych wspólnych projektów.”
- „pozytywne myślenie o młodzieży ze szkół środowiskowych, projekt pozwolił mi się zintegrować z innymi szkołami, pozbyłam się swoich lęków przed poznawaniem innych ludzi.”
- „większą satysfakcję z pracy w grupach.”
- „różne odczucia i nauczył współpracy z innymi. Dzięki temu projektowi mogę uczestniczyć i rozmawiać z innymi uczniami szkół środowiskowych.”
- „przeświadczenie, że praca w grupach jest najważniejsza. Warto współpracować, gdyż daje to większe efekty i satysfakcję.”
- „satysfakcję, dużo radości, utwierdził mnie w umiejętności współpracy z innymi, możliwości przekazania innym, jaka jestem i jak potrafię współpracować z innymi.”
- „dużo więcej tolerancji co do osób w Ośrodku, stałam się bardziej kreatywna, nauczyłam się współpracować z ludźmi z różnych środowisk.”
- „wiele do zrozumienia.”
- „możliwości uczenia się i pracowania w grupie i zawierania nowych kontaktów.”
- „wiedzę na temat szkół w Radzionkowie, oderwanie od codzienności.”
-„ dużo fajnych pomysłów, jak być ECO.”
- „więcej śmiałości do ludzi.”
- „miłe wspomnienia i nowo poznane osoby.”
- „nowe, ciekawe informacje na temat ekologii, możliwość poznania nowych ciekawych ludzi, udział w rozwijającym doświadczeniu.”
- „do zrozumienia, że jak się chce to można stworzyć coś fajnego z ludźmi nowo poznanymi.”
- „większą wiedzę.”

Zarówno wypowiedzi opiekunów jak i uczniów realizujących projekt wskazują na pozytywny wpływ podejmowanych działań. Obydwie grupy zgodnie wskazywały na zwiększenie aktywności pozaszkolnej uczniów, twórczy rozwój, radość z wspólnego tworzenia oraz nawiązywania nowych kontaktów. Wartościowym aspektem projektu niewątpliwie była możliwość wymiany doświadczeń między Samorządami Uczniowskimi, wzrost otwartości na nowe doświadczenia, pobudzenie kreatywnego i twórczego działania a także dużej radości z wspólnego przebywania i możliwości współdziałania i podejmowania decyzji.
Uczestnicy projektu zgodnie wypowiedzieli się na temat chęci i potrzeby kontynuowania współpracy w ramach projektu „Razem w Kierunku Demokracji”.

razem


Film podsumowujący działania Samorządów można zobaczyć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=QiOZ3SIZAv8&feature=youtu.be