Cała szkoła w Szczyrku

szczyrk15 listopada, ks. Łukasz Rudnik zorganizował dla całej szkoły wyjazd do zimowego już Szczyrku. Oprócz spaceru po górach, było pieczenie kiełbasy, bitwa na śnieżki i lepienie bałwana.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14