Historia w skansenie

skansenUczniowie którzy wybrali rozszerzenie z historii, wzięli udział w wycieczce do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Zapoznali się z wiejską architekturą głównie z XIX wieku, warunkami życia i pracy na śląskiej wsi. Jest to pierwszy wyjazd z cyklu obejmującego historię Śląska.

1

2

3

4

5

7

8

9