„TĘGIE GŁOWY” W RADZIONKOWSKIM LICEUM

m5m23 marca 2018 roku w murach radzionkowskiego ogólniaka odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionków oraz Dziekana Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.
Do konkursu przystąpiło 127 uczniów z Radzionkowa, Bytomia i Piekar Śląskich.

Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach wiekowych: klasy III i IV szkół podstawowych, klasy V i VI szkół podstawowych, klasy VII szkół podstawowych i II gimnazjum, klasy III gimnazjum i I szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy II – IV szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy mieli do rozwiązania sześć zadań przygotowanych przez Komisję Konkursową, składającą się na uczycieli matematyki radzionkowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ufundowanych przez Burmistrza Miasta Radzi onków odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w a uli liceum.Wszystkim laureatom konkursu i ich nauczycielom już dziś serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem ze strony miłośników królowej nauk.

W imieniu organizatorów
Celina Napieraj

m1m2m3m4m5