Historycy w akcji

historycyUczniowie z klas drugich, którzy wybrali rozszerzenie z historii, odwiedzili ostatnio dwie placówki muzealne. W Centrum Dokumentacji Deportacji mieli zajęcia dotyczące wywózki górnoślązaków do ZSRS w1945 roku, natomiast w Muzeum Śląskim w Katowicach zapoznali się z ciekawą i burzliwą historią naszego regionu.

historycy1historycy2historycy