VII Tematyczny Konkurs Recytatorski La Donna è Mobile

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019
Regulamin
VII Tematycznego Konkursu Recytatorskiego
 La Donna è Mobile
Mottem tegorocznego konkursu są słowa:

Zofii Nałkowskiej:
"Wszystkiego się w życiu spodziewałam, ale tego, że będę stara, to nigdy".

Przemijanie to nieodłączna cecha ludzkiego bytu. Jedne rzeczy się kończą, inne zaczynają.
Kobiety są bohaterkami literackimi od początku istnienia literatury, czyli od epoki antyku.
Od tego czasu nieprzerwanie pojawiają się na kartach dzieł literackich, a ich wizerunki są tak różne jak one same. Tematem tegorocznego konkursu jest kobieta ukazana w literaturze
z perspektywy upływającego czasu (jej młodość, dojrzałość, starość).


pod Honorowym Patronatem  Burmistrza Miasta Radzionków
oraz 
Dyrektora Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie


1. Organizator:
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

2. Czas i miejsce konkursu:
Termin: 22 marca 2019 r. godz. 10.00,
Miejsce: Aula Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie,
Plac Jana Pawła II nr 8.

3. Cele konkursu:
- podkreślenie roli kobiety w społeczeństwie,
- propagowanie piękna poezji,
- poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
- ozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży,
- upowszechnianie kultury języka,
- promocja uczniów zdolnych,
- aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich dokonań.


4. Warunki uczestnictwa:
- konkurs jest przeznaczony dla gimnazjalistów oraz uczniów klasy siódmej,
- szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczestników,
- każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz lub prozę o tematyce  poświęconej kobiecie ukazanej z perspektywy upływającego czasu (młodość, dojrzałość, starość)
-  czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut,
- zgłoszenia do udziału należy przesłać na podany adres e - mailowy zgodnie z  załączoną kartą do 20. 03. 2019Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- dla każdego uczestnika należy wypełnić osobną kartę,
- osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Magdalena Stopik, Anna Mikutra, Barbara Dziembała,
- ewentualne pytania proszę kierować do biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie tel. 322866251 wew. 30 lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,';document.getElementById('cloakac5927e534462ac54a37960fab179999').innerHTML += ''+addy_textac5927e534462ac54a37960fab179999+'<\/a>';
- podczas konkursu obowiązuje recytacja zadeklarowanych utworów.
- nazwisko opiekuna wpisane na karcie zgłoszeniowej będzie figurowało na Podziękowaniu za przygotowanie uczestników.

5. Jury/ nagrody:
- komisję konkursową powołuje organizator,
- dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody, ufundowane przez Dyrektora CK Karolinka,
- głoszenie wyników odbędzie sie po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury,
- decyzja komisji jest ostateczna,


6. Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru, (to kryterium będzie szczególnie brane pod uwagę ze względu na temat  tegorocznej edycji)
- pamięciowe opanowanie tekstu,
- interpretacja utworu (tempo, intonacja),
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny),
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury przeglądu,
7. Uwagi
- regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie
http://liceum.radzionkow.pl/,
- w przypadku mniejszej niż przewidywana liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z konkursu lub zmiany jego terminu. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o zmianach zainteresowanych,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.