Zapraszamy Rodziców

5 września br. (czwartek) zapraszamy Rodziców naszych Uczniów na pierwsze spotkania  wg następującego harmonogramu:
16.30  (aula) - spotkanie dla rodziców uczniów klas I z dyrektorem szkoły
17.00 - spotkania z wychowawcami klas
17.30 (aula) - spotkanie dla rodziców uczniów klas III z dyrektorem szkoły
ok. 18.00 (aula) - spotkanie tzw. trójek klasowych - wybór Prezydium Rady Rodziców.

zapraszam Danuta Minas