Wcieczka do skansenu.

Skąd wziął się "gorol", kim była "zowitka"? Jaką rolę w "zolytach" odgrywał "cider", czyli wino z jabłek? Jak walczono w XIX wieku z plagą pijaństwa? Dlaczego chata w której wisiał portret Marcina Lutra była zasobniejsza od innych? Co miał kowal do dentysty i dlaczego maszyny rolnicze były produkowane w niemieckich fabrykach? Tego mogli się dowiedzieć historycy z klas drugich w trakcie zwiedzania skasnenu w Parku Śląskim

Więcej zdjęć na naszym facebooku

skansen