Zajęcia z historii.

"Przez dokument do faktu - losy deportowanych na kartach świadectw osobowych" - taka była tematyka zajęć dla klasy 1d z rozszerzoną historią, które odbyły się 6 lutego w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

0004

 Więcej zdjęć