Maturzyści zakończyli naukę.

dlaabsolwentow

Szanowni Absolwenci klas III, w imieniu Wszystkich Nauczycieli serdecznie gratuluję ukończenia szkoły średniej, życzę powodzenia na maturze i w dorosłym życiu!

Z wyrazami szacunku Danuta Minas