Uwaga Maturzyści

CKE opublikowała harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (szczegółowe informacje będą podane przy pomocy dziennika elektronicznego).

matury próbne