Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

·       Data publikacji strony internetowej: 2007-07-07

·       Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

·        pochodzące z różnych źródeł,

·        dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,

·        niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·       Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

·       Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·       Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Minas

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       Telefon: 32 286 62 51

Każdy ma prawo:

·       zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·       zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·       wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·       dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·       wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·       wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·       Organ nadzorujący: Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie

·       Adres: 41-922 Radzionków, plac Jana Pawła II 8

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       Telefon: 32 286 62 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

·       Szkoła jest w czterokondygnacyjnym budynku (w tym z podpiwniczeniem) przy placu Jana Pawła II 8. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 4171,3 m².

·       Do szkoły prowadzą 2 wejścia. Główne od strony południowej i jedno wejście boczne. Żadne z wejść szkolnych nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

·       Szkoła korzysta z parkingów miejskich, na których są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

·       Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

·       Szkoła posiada tłumacza języka migowego.

·       Szkoła oraz teren przyległy do szkoły, w tym wejścia, objęte są monitoringiem wizyjnym. Zapis monitoringu umieszczony jest w sekretariacie szkoły ( na pierwszym piętrze) i umożliwia on podgląd bieżący z obsługą zapisu.

·       Wejścia do szkoły otwierane są ręcznie. Informacji przy wejściu udzielają oddelegowani pracownicy- prowadzi się rejestr wejść/wyjść interesantów do budynku.

·       W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze i węzeł cieplny.

·       Na parterze znajdują się: biblioteka, centrum multimedialne, sale lekcyjne, szatnie, sala rekreacyjna, pomieszczenia gospodarcze  oraz sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Na parterze znajdują się również toalety, w tym toaleta dla niepełnosprawnych. 

·       Na pierwszym piętrze umieszczony jest pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, sale lekcyjne, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, szatnie, toalety oraz aula szkolna.

·       Na drugim piętrze znajdują się sale lekcyjne, szatnie, toalety, balkon auli szkolnej.

·       W szkole istnieją schody oraz progi, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.

·       W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

·       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lubw druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.