Informacja - odbiór świadectw dojrzałości

Szanowni Maturzyści,

informuję, że świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły od 5 lipca br. od g. 12.00.

z poważaniem

 

Danuta Minas