Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

9 września br. odbędą się spotkania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

Spotkanie z dyrektorem szkoły (aula, I piętro)

16.30 - 17.00 - rodzice uczniów klas I (spotkanie organizacyjne)

17.30 - 18.00 - rodzice uczniów klasy III a i III b (spotkanie w sprawie egzaminu maturalnego 2022).

Spotkanie z wychowawcami klas (szczegółowy harmonogram - przy wejściu do szkoły) - od g. 17.00 do g. 17.30

Wybór Prezydium Rady Rodziców - ok. 18.00 w auli szkolnej.