Godziny zajęć

Lekcja Godziny zajęć Przerwa (po lekcji trwa)
1 8.00 – 8.45 5 minut
2 8.50 – 9.35 5 minut
3 9.40 – 10.25 15 minut
4 10.40 – 11.25 5 minut
5 11.30 – 12.15 5 minut
6 12.20 – 13.05 10 minut
7 13.10 – 13.55 5 minut
8 14.05 – 14.50 5 minut
9

14.55 – 15.40

5 minut