Plan zajęć

Aktualny plan zajęć znajduje się w Dzienniku Elektronicznym Vulcan. Dostępny jest po zalogowaniu do dziennika pod adresem:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/radzionkow/

lub za pomocą aplikacji na telefon pn. "Dzienniczek+"