Liceum Radzionków

70lat.

Zacny Jubileusz, który zaszczycili Zacni Goście –  Dyrektorzy naszego ogólniaka Pan  dr Gabriel Tobor, obecnie Burmistrz Miasta Radzionków oraz Pan Piotr Tyczka, Pani Halina Bieda – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pan Stefan Hajda – Przewodniczący Rady Miasta Radzionków, Pani Weronika Sitarz – zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków, Pan Klaudiusz Jania – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Pan Rudolf Sobczyk – Sekretarz Miasta Radzionków, Pani Aleksandra Gryboś – Skarbnik Miasta Radzionków, Pani Joanna Kwiecińska – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie; przedstawiciele powiatu tarnogórskiego w tym Pan Krzysztof Łoziński – członek Zarządu Rady Powiatu, który reprezentował Panią Krystynę Kosmalę – Starostę Powiatu Tarnogórskiego,  Pan Dariusz Wysypoł – zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, Pan Kazimierz Gwóźdź –  zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu.

Byli obecni także przedstawiciele instytucji, z którymi współpracuje nasza szkoła: Pani dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. Politechniki Śląskiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Pani dr hab. Elżbieta Turska, prof. Uniwersytetu Śląskiego – reprezentująca Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Pani Justyna Konik – dyrektor CK Karolinka, Pani dr Magdalena Maślak – zastępca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Pan Grzegorz Zadęcki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ksiądz Damian Wojtyczka – proboszcz parafii św. Wojciecha w Radzionkowie.

Na sali znaleźli się liczni absolwenci z różnych roczników a wśród nich prof. dr hab. Karol Musioł – Honorowy Obywatel Miasta Radzionków, prof. dr hab. Joachim Cieślik, dr hab. Tomasz Kipka, prof. Uniwersytetu Śląskiego oraz Wiktoria Szymska – która po śląsku spisała wspomnienia z lat szkolnych spędzonych w naszym liceum i dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Radzionkowie wydała w formie książki.
Wszystkim tym osobom pragniemy bardzo serdecznie podziękować za przybycie na naszą uroczystość. Serdeczne podziękowania należą się też Zespołowi Reprezentacyjnemu „Mały Śląsk”, Pani Karinie Bisadze – naszej Absolwentce, która wystąpiła wraz ze swoim zespołem, Komitetowi Organizacyjnemu w osobach Pani Celiny Napieraj, Pani Magdaleny Stopik i Pani Anny Mikutry.
Dziękujemy nieocenionej Radzie Rodziców, szczególnie Pani Joannie Kosmali – Jaskólskiej, Pani Annie Baluszek, Pani Jolancie Słocie, Pani Bogusławie Golus oraz wszystkim naszym Wspaniałym Uczniom, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości. Również dziękujemy Pani Karolinie Płanecie za wykonanie mistrzowskich zdjęć, które zamieszczamy poniżej.
Skip to content