Liceum Radzionków

Statut – kliknij aby pobrać

Program Profilaktyczno – Wychowawczy – kliknij aby pobrać

INFORMATOR SZKOLNY 2021/2022

 

1.           Organizacja roku szkolnego:

§  1 września 2021 r.  –  rozpoczęcie roku szkolnego

§  23 – 31 grudnia 2021 r.  –  zimowa przerwa świąteczna

§  27 stycznia 2021 r. –  konferencja klasyfikacyjna

§  1 lutego 2022 r. – początek drugiego semestru

§  8 lutego 2022 r. – konferencja plenarna

§  14 lutego  – 27 lutego 2022 r.  –  ferie zimowe

§  14 kwietnia –  19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

§  26 kwietnia 2022 r. – konferencja klasyfikacyjna dla klas III

§  29 kwietnia 2022 r. – zakończenie zajęć w klasach III

§  4  maja 2022 r. – początek matur (harmonogram matur na stronie CKE i gazetkach szkolnych)

§  21 czerwca 2022 r. – konferencja klasyfikacyjna dla klas I – III

§  24 czerwca 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych

§  24 czerwca 2022 r. – konferencja plenarna

§  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – wakacje

§  23 – 24 sierpnia 2022 r. – matury poprawkowe

 

2.           Dni wolne od zajęć:

§   14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej

§   1 listopada 2021 r.– Wszystkich Świętych

§   11 listopada 2021 r. – Rocznica Odzyskania Niepodległości

§   6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli

§   3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

§   16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało

 

3.           Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

§  24 września 2021 r. – szkolna impreza integracyjna

§  15 października 2021 r. – Dzień Nauczyciela

§  12 listopada 2021 r.

§  22 grudnia 2021 r.

§  26 kwietnia 2022 r. – Dni Nauki, Dni Otwarte Szkoły

§  2 maja 2022 r. – Dzień Flagi

§  4,5,6 maja 2022 r. –  pisemne egzaminy maturalne

§  17 czerwca 2022 r.

 

4.           Wywiadówki:

§   9  września 2021 r.  godz. 1700  (spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej: 1630 rodzice uczniów klas I; 1730 rodzice uczniów klas III)

§  18 listopada 2021 r.  godz. 1700 – 1730   

§  27 stycznia 2022 r.  godz. 1700 – 1730  (podanie ocen semestralnych)

§  24 marca 2022 r. godz. 1700 – 1730 (rodzice uczniów klas III)

§  19 maja 2022 r. godz. 1700 – 1730 (podanie propozycji ocen rocznych)

 

5.           Konsultacje w szkole:

§   18 listopada 2021 r.  godz. 1700 – 1800 

§   16 grudnia 2021 r.  godz. 1700 – 1800

§   24 marca 2022 r.  godz. 1730 – 1830

§   19 maja 2022 r.  godz. 1730 – 1830

 

6.           Konsultacje bieżące są prowadzone przy pomocy dziennika elektronicznego

§     Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami, jeżeli wyniknie taka potrzeba.

§     Zachęcamy do przeglądania strony internetowej naszej szkoły oraz fb, gdzie zamieszczane są aktualne informacje z życia naszej placówki.

 

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów proszeni

są o obowiązkową obecność na zebraniach, na których podane zostaną propozycje ocen semestralnych i rocznych.

 

W podanych wyżej terminach dyżur pełnią również dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, psycholog i pedagog.

 

Rada Rodziców:

 

9 września 2021 r. w auli o godz. 1815 odbędzie się spotkanie trójek klasowych w celu powołania Rady Rodziców.

Wysokość składki na Fundusz RR zostanie ustalona na w/w zebraniu – proponowana składka 80 zł

Składka może być płatna w dwóch ratach. Pozostałe zebrania trójek klasowych odbywać się będą z reguły po wywiadówkach czy konsultacjach.

 

 

 

Skip to content