Liceum Radzionków

Statut – kliknij aby pobrać

Program Wychowawczo – Profilaktyczny – kliknij aby pobrać

INFORMATOR SZKOLNY 2023/2024

 

1.            Organizacja roku szkolnego:

§   4 września 2023 r.  –  rozpoczęcie roku szkolnego

§  23 – 31 grudnia 2023 r.  –  zimowa przerwa świąteczna

§  25 stycznia 2024 r. –  konferencja klasyfikacyjna

§  29 stycznia  – 11 lutego 2024 r.  –  ferie zimowe

§  12 lutego 2024 r. – początek drugiego semestru

§  15 lutego 2024 r. – konferencja plenarna

§  28 marca –  2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

§  23 kwietnia 2024 r. – konferencja klasyfikacyjna dla klas IV

§  26 kwietnia 2024 r. – zakończenie zajęć w klasach IV

§   7  maja 2024 r. – początek matur

(harmonogram matur na stronie CKE i gazetkach szkolnych)

§  17 czerwca 2024 r. – konferencja klasyfikacyjna dla klas I – III

§  21 czerwca 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych

§  21 czerwca 2024 r. – konferencja plenarna

§  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – wakacje

 

2.            Dni wolne od zajęć:

§    1 listopada 2023 r.– Wszystkich Świętych

§    1 stycznia 2024 r. – Nowy Rok

§    1 maja 2024 r – Święto Pracy

§    3 maja 2024 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

§   30 maja 2024 r. – Boże Ciało

 

3.            Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

§  2,3 listopada 2023 r.

§  23 kwietnia 2024 r. – Dzień Otwarty

§  2 maja 2024 r. – Dzień Flagi

§  6,7,8,9,10 maja 2024 r. –  pisemne egzaminy maturalne

§  31 maja 2024 r.

 

 

4.            Wywiadówki:

§   14  września 2023 r.  godz. 1700  (spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej:

16.30 rodzice uczniów klas I; 1730 rodzice uczniów klas IV)

§  21 grudnia 2023 r.  godz. 1700 – 1730  (podanie propozycji ocen semestralnych)

§  21 marca 2024 r. godz. 1700 – 1730 (rodzice uczniów klas IV)

§  23 maja 2024 r. godz. 1700 – 1730 (podanie propozycji ocen rocznych)

 

5.            Konsultacje w szkole

§   16 listopada 2023 r.  godz. 1700 – 1800 

§   21 grudnia 2023 r.  godz. 1730 – 1830

§   21 marca 2024 r.  godz. 1730 – 1830

§   23 maja 2024 r.  godz. 1730 – 1830

 

6.            Konsultacje bieżące są prowadzone przy pomocy

                dziennika elektronicznego

§     Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami, jeżeli wyniknie taka potrzeba.

§     Zachęcamy do przeglądania strony internetowej naszej szkoły, gdzie zamieszczane są aktualne informacje z życia naszej placówki.

 

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów proszeni

są o obowiązkową obecność na zebraniach, na których podane zostaną propozycje ocen semestralnych i rocznych.

 

 

W podanych wyżej terminach dyżur pełnią również dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, psycholog, pedagog oraz pedagog specjalny.

 

Rada Rodziców:

 

14 września 2023 r. w auli o godz. 1815 odbędzie się spotkanie trójek klasowych w celu powołania Rady Rodziców.

Wysokość składki na Fundusz RR zostanie ustalona na w/w zebraniu – proponowana składka 80 zł.

Składka może być płatna w dwóch ratach. Pozostałe zebrania trójek klasowych odbywać się będą z reguły po wywiadówkach czy konsultacjach.

 

 

 

 

 

Skip to content