Liceum Radzionków

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów w roku  szkolnym 2021 / 2022.

Ubezpieczyciel
GENERALI T.U. S.A.- bezpieczny.pl
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa


osoba do kontaktu:

Brygida Jachimczyk, tel. 600 968 580, biuro@forner.com.pl

Ogólne warunki ubezpieczenia i druk zgłoszenia szkody dostępne są w pliku.

Do zgłoszenia szkody niezbędne jest wpisanie numeru polisy 90000109628 oraz uzyskanie potwierdzenia w sekretariacie szkoły, że uczeń znajduje się na liście grupowego ubezpieczenia (tj. opłacił składkę w szkole).

 

Ogólne warunki ubezpieczenia – kliknij aby pobrać

Zgłoszenie szkody – kliknij aby pobrać

Skip to content