Liceum Radzionków

Zaproszenie na V edycja „Dnia Ścisłowca”

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie 

zaprasza na V edycję „Dnia Ścisłowca” 

czyli spotkanie z biologią, chemią, fizyką i geografią pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionków i Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej

14 marca 2024 roku 

Zaproszenie kierujemy do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. 

Na miłośników przedmiotów ścisłych czekają:

  • wykład dr hab. inż. prof. Marcina Blachnika, pracownika naukowego Politechniki Śląskiej;
  • wykład dr Jacka Francikowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego;
  • wyjątkowe pokazy przygotowane w pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej połączone ze spontaniczną dyskusją;
  • drużynowy konkurs wiedzy z przedmiotów ścisłych (biologia, chemia, geografia i fizyka);

 

Więcej szczegółów pod adresem: s.andruszyn@liceum.radzionkow.pl 

lub pod numerem telefonu: 787 345 007

Studniówka naszych Maturzystów - było wspaniale!

Mechatronicy w akcji!

Uczniowie klas patronackich  Politechniki Ślaskiej naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu pt. Elementy elektroniki, elektrotechniki i mechatroniki na Wydziale  Inżynierii Materiałowej.  Zakres prowadzonych zajęć obejmował  m.in. programowanie z wykorzystaniem systemu Arduino (płytka drukowana z mikrokontrolerem), badanie właściwości prądu elektrycznego, obsługę analogowych i cyfrowych urządzeń elektrycznych, a także programowanie robotów. Warto zaznaczyć, że program nauczania został opracowany przez nauczyciela liceum p. Łukasza Nawrata oraz pracownika naukowego Politechniki Śląskiej p. dr hab. inż Romana Przyłuckiego, prof. PŚl. Zajęcia na terenie politechniki są organizowane  cyklicznie i prowadzone przez pracowników naukowych uczelni oraz naszego nauczyciela.

Chemicy z radzionkowskiego ogólniaka w akcji!

W radzionkowskim ogólniaku działają klasy patronackie Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej. Uczniowie tych klas realizują zajęcia laboratoryjne poza szkołą głównie w laboratoriach politechniki. Tym razem zajęcia z chemii odbyły się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Młodzież samodzielnie wykonywała doświadczenia chemiczne z zakresu właściwości tlenków, wodorotlenków i kwasów pod opieką wychowawczyni dr Marii Galbas.

Życzenia Świąteczne

Spotkanie autorskie z poetą p. Pawłem Kobylewskim - naszym nauczycielem

W ramach programu Narodowego Funduszu Czytelnictwa p. Anna Szulc oraz uczniowie  zorganizowali spotkanie autorskie z poetą – nauczycielem filozofii i historii w naszej szkole p. Pawłem Kobylewskim. W czasie spotkania zostały zaprezentowane wiersze autorstwa p. Pawła i innych poetów – w tym naszych uczniów.  Była to niezwykłą podróż w nieograniczony świat przeżyć i wyobraźni.

Od ucznia do studenta - najlepsza ścieżka kariery w GZM

Dnia 14 listopada 2023 roku w murach Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbyło się niezwykłe wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Projekt pt. „Od ucznia do studenta – najlepsza ścieżka kariery w GZM” został zainicjowany i zrealizowany przez pracowników Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Głównym celem projektu było zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki na terenie Metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem studiów wyższych jako kluczowej ścieżki prowadzącej do zdobycia solidnego zawodu. W tym kontekście uczniowie liceum mieli okazję uczestniczyć w cyklu wykładów patronackich z różnych dziedzin, prezentujących potencjalne ścieżki kariery.

Początek wydarzenia stanowiła prezentacja głównego organizatora projektu, przedstawiciela Akademii Górnośląskiej, który omówił ideę projektu oraz jego cele. Następnie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładach z zakresu fizjoterapii i prawa. Każdy wykład poprzedzony był krótką prezentacją danej dziedziny oraz możliwościami rozwoju zawodowego w danym obszarze.

W trakcie wykładów z fizjoterapii uczniowie dowiedzieli się o znaczeniu rehabilitacji, zastosowaniach różnych metod terapeutycznych i perspektywach zawodowych w tej dziedzinie. Wykład z prawa pozwolił uczniom zaznajomić się z podstawowymi zasadami prawa, a także z różnymi ścieżkami kariery w tej dziedzinie, począwszy od pracy w kancelariach prawnych, aż po karierę sędziowską.

Po zakończeniu wykładów uczniowie mieli okazję zadawać pytania prelegentom, którzy udzielali informacji na temat rekrutacji na studia w Akademii Górnośląskiej.

Całe wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w prezentacjach i wyrażali swoje zainteresowanie dalszym kształceniem. Projekt „Od ucznia do studenta – najlepsza ścieżka kariery w GZM” stanowił wartościową inicjatywę mającą na celu wsparcie młodzieży w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Szkolna uroczystość Dnia Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

  Burmistrz Miasta Radzionków zaprasza na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie. 11-go listopada o godzinie 9:00 uroczystości rozpocznie odprawiona msza św., w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha, w intencji Ojczyzny.

Następnie, o godzinie 10:30 uczestnicy uroczystości, wśród których będą między innymi samorządowcy, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, i służb mundurowych, młodzież i uczniowie oraz delegacje większości radzionkowskich organizacji pozarządowych, zbiorą się i uroczyście złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Forum Miejskim na Placu Letochów.
 

Spotkanie z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na pierwsze spotkania w szkole, które odbędą się 14 września br. wg następującego harmonogramu:

  g. 16.30 – spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrektorem szkoły ( aula/ I p.)
g. 17.00 – spotkanie z Wychowawcami klas
g. 17.30 – spotkanie Rodziców uczniów klas IV z Dyrektorem szkoły ( aula/ I p.)
ok. g. 18.15 – spotkanie tzw. trójek klasowych w celu wyboru Prezydium Rady Rodziców ( aula/ I p.)

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęliśmy rok szkolny 2023/2024!

Wyjazd do Warszawy

W dniu 7 czerwca 2023 r. grupa uczniów naszego liceum uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Była to wycieczka programowa w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie. W ramach tego wyjazdu młodzież miała okazję zwiedzić Stare Miasto, zobaczyć zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a także odwiedzić Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy wycieczki podczas zwiedzania Sejm wysłuchali prelekcji na temat organizacji pracy tego organu władzy ustawodawczej. Była też okazja do spotkania z Posłem RP – panem dr Tomaszem Głogowskim, który podzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami związanymi z pracą posła i opowiedział o procesie stanowienia prawa. Wyjazd ten pozwolił jego uczestnikom na poszerzenie wiedzy na temat polskiego parlamentaryzmu i został uznany za bardzo udany. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Posła Tomasza Głogowskiego i pracowników jego biura poselskiego, które było organizatorem tego wyjazdu.

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczysta akademia z okazji  zakończenia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 23 czerwca br. o g. 9.00 w auli szkolnej, o g. 10.30 zapraszamy na mszę św. w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie

X Tydzień Konstytucyjny

  W dniu 2 czerwca 2023 r. uczniowie naszego liceum mieli możliwość uczestnictwa w X edycji Tygodnia Konstytucyjnego (projektu organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Hołdy). Prelekcję w ramach tego projektu poprowadził pan mecenas Bartłomiej Piotrowski. W ramach zajęć uczniowie klas pierwszych i drugich mieli okazję zgłębić wiedzę na temat wolności i praw człowieka gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka. Tematyka ta spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy udowodnili, że nie tylko znają swoje prawa i mechanizmy ich ochrony, ale i to, że w razie potrzeby potrafią się o nie upomnieć, co zawsze daje nadzieję na lepszą przyszłość.

V Dzień z Psychologią LO Radzionków

Zapraszamy na V edycję Dnia  z Psychologią pod Honorowym Patronatem Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwesytetu Śląskiego, która odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie 29 maja 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 14.00. Impreza jest dedykowana uczniom klas VII i VIII zainteresowanym psychologią.

  Wykłady i warsztaty poprowadzi p. dr Teresa Sikora z Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz studenci koła naukowego psychologii pod kierunkiem p. dr Kariny Atłas z Wydziału Nauk Społecznych UŚ.  

Tegoroczna edycja jest poświęcona dbaniu o swoje zdrowie psychiczne oraz profilaktyce depresji  – tematy wykładów i warsztatów w załączeniu.    

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja br. do g. 15.00 na karcie zgłoszeniowej ( w załączeniu). Wypełniona karta zgłoszeniowa może być przesłana pocztą elektroniczną na adres liceum@liceum.radzionkow.pl z dopiskiem Dzień z Psychologią.  

Wypełniając Kartę należy wpisać tematykę warsztatu.

  Ilość miejsc jest ograniczona – prosimy o zgłoszenia uczniów, którzy

interesują się psychologią ( do 10 osób ze szkoły).    

zapraszam serdecznie
w imieniu organizatorów  –  Danuta Minas

Karta zgłoszeniowa – kliknij aby pobrać

Harmonogram – kliknij aby pobrać

Poznajemy samorząd.... od naukowej strony

W dniu 12 maja 2023 r. uczniowie klas licealnych naszej Szkoły mieli możliwość zdalnego uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej”. Uczniowie mogli brać udział w tak istotnym wydarzeniu naukowym dzięki uprzejmości dra Daniela Wojtczaka – nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w naszej Szkole, który podczas tej konferencji wygłosił referat pt. „Prawo do dobrego samorządu w świetle uregulowań konstytucyjnych”. Podczas konferencji poruszane były różne zagadnienia, takie jak chociażby: kwestia ustrojowego charakteru samorządu terytorialnego, jawności działania administracji w kontekście prawa do informacji publicznej, prawnego obowiązku kontaktu administracji lokalnej z prasą, realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej jako zadania zleconego samorządowi terytorialnemu, szans i barier współpracy samorządu lokalnego ze szkołami i uczelniami wyższymi, czy problemów związanych z utrzymaniem lokalnych instytucji kultury.

Organizatorami Konferencji był Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Filia w Gnieźnie. Dzięki tej konferencji uczniowie naszej Szkoły mogli spojrzeć na samorząd terytorialny z szerszej perspektywy i uzyskać szczegółowe informacje, które znacznie wykraczają poza podstawę programową z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Żegnamy Maturzystów!

Żegnamy Maturzystów!
W auli naszej szkoły odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas IV – najlepsi otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy. Absolwentom życzymy sukcesu na egzaminach maturalnych i w dorosłym życiu!

Galeria zdjęć

Nasi Uczniowie uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka!

W dniu 26 kwietnia 2023 r. uczniowie klas licealnych naszej Szkoły mieli możliwość przysłuchiwania się wystąpieniom prelegentów w ramach XV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka”, zorganizowanej z okazji 70. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Uczestnictwo uczniów w tak prestiżowym wydarzeniu naukowym było możliwe dzięki uprzejmości nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w naszej szkole – dra Daniela Wojtczaka, który był jednocześnie prelegentem, a także pełnił funkcję sekretarza konferencji.

Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych), Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.

Konferencja ta jest wydarzeniem cyklicznym o dużym znaczeniu naukowym, w którym biorą udział przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Podczas dwudniowych obrad wygłoszono ponad 120 referatów.  

Galeria – kliknij

Dzień Otwarty - dziękujemy za wizyty w naszej szkole i wspólnie spędzony czas 🙂

26 kwietnia br. odbył się Dzień Otwarty, w czasie którego zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną na kolejny rok szkolny oraz naszą szkołę. Jak co roku atrakcji było wiele 🙂 – galeria – kliknij. W czasie imprezy odbyła się również uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu Matematycznego oraz Konkursu Fotograficznego. Nagrody dla najlepszych matematyków  wręczał w imieniu Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof. Pol. Śl. Gratulacje odebrali także Nauczyciele naszego ogólniaka, którzy  byli organizatorami tegorocznych konkursów przedmiotowych promujących różne dyscypliny wiedzy – p. S. Andruszyn,  p. B. Dziembała, p. C. Napieraj, p. A. Więzik oraz p. A. Mikutra jako osoba odpowiedzialna za  organizację Dnia Otwartego.

Konkurs kulinarny

Regulamin – kliknij aby pobrać
Zgoda (osoba dorosła) – kliknij aby pobrać
Zgoda (uczeń) – kliknij aby pobrać

The Day with Sherlock Holmes

W dniu 13 kwietnia 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbyło się wydarzenie ‘The Day with Sherlock Holmes’. Uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie liceum mieli możliwość spróbowania swoich sił w konkursie wiedzy o Sherlocku oraz w grze drużynowej, w której rozwiązywali zadania egzaminacyjne. Gościem specjalnym w tym dniu był dr hab. Jacek Mydla z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosił wykład na temat twórczości Sir Arthura Conan Doyle’a, skupiając się na wybranym utworze literackim ‘The Speckled Band’ – ‘Nakrapiana Przepaska’.
To było kolejne, po dłuższej przewie, spotkanie z Sherlockiem i miejmy nadzieję, że nie ostatnie.
Zapraszamy za rok na kolejne emocje. 

Święta Wielkanocne 2023

IV Dzień Ścisłowca

30 marca 2023 – „Dzień Ścisłowca”
po raz czwarty w naszym LO impreza promująca przedmioty przyrodnicze

Nasi licealiści oraz uczniowie ze szkół podstawowych z Radzionkowa, Tarnowskich Gór i Bytomia wzięli udział w „Dniu Ścisłowca” zorganizowanym przez radzionkowski ogólniak. Dzień ten „kręcił się wokół” takich przedmiotów, jak biologia, chemia, fizyka i geografia. Uczniowie mieli okazję pogłębić swą wiedzę i poszerzyć horyzonty myślowe. Zaczęło się od inauguracyjnego wykładu „Czy maszyny będą myśleć? Czyli, dokąd zmierza sztuczna inteligencja”, wygłoszonego przez gościa z Politechniki Śląskiej, pana dr hab. inż. prof. Marcina Blachnika. Potem uczniowie uczestniczyli w pokazach przygotowanych w klasopracowniach. Między innymi były rozmowy o skałach i minerałach. Sprawdzano, jak rozchodzi się fala poprzeczna i podłużna oraz czy można ufać swoim zmysłom, a także co kryje się w czerwonej kapuście. Uczniowie przekonali się też jak reaktywne i niebezpieczne są niektóre metale oraz czym jest i jak się zachowuje suchy lód. Na koniec odbył się drużynowy konkurs wiedzy z przedmiotów ścisłych. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z SP 4 w Radzionkowie, drugie miejsce zdobyli uczniowie z SP 13 w Tarnowskich Górach, a trzecie z SP 2 w Radzionkowie. Gratulujemy wiedzy! Na zakończenie imprezy wystąpiła nasza uczennica Dominika Banduch, która zaprezentowała swoją konkursową pracę „Energetyka jądrowa na tle innych rozwiązań w ujęciu technicznym, gospodarczym i środowiskowym”.
„Młodzi naukowcy” z Radzionkowa i okolic łączcie się. W przyszłym roku czeka nas kolejny „Dzień Ścisłowca”.
Do zobaczenia!
Przejdź do galerii zdjęć

Konkurs fotograficzny

Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konkursie „Emocje jako nieodłączna część życia” – motto edycji 2023 r. MOJE PASJE
Regulamin

Matura 2023

Szanowni Maturzyści,
w zakładce Matury znajdują się aktualne informacje na temat organizacji egzaminu maturalnego w 2023 r. – zapraszamy do zapoznania się.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą edukacyjną przygotowana na rok szkolny 2023/2024!

Ogłaszamy nabór do klasy informatyczno –  mechatronicznej, ogólnej, dwujęzycznej oraz pedagogiczno –  psychologicznej – szczegóły
w zakładce KANDYDAT

Składki

Szanowni Rodzice,

przypominamy, że nadal można wpłacać składki na działalność Rady Rodziców w naszej szkole:

nr konta Rady Rodziców – Santander Bank 57 1090 2011 0000 0001 5018 4758

Prezydium Rady Rodziców  

Zapraszamy do galerii zdjęć z okazji Jubileuszu 70-lecia szkoły!

Narodowe Święto Niepodległości

Burmistrz Miasta Radzionków zaprasza na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie. 11-go listopada o godzinie 9:00 uroczystości rozpocznie odprawiona msza św., w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha, w intencji Ojczyzny.

Następnie, o godzinie 10:30 uczestnicy uroczystości, wśród których będą między innymi samorządowcy, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, i służb mundurowych, młodzież i uczniowie oraz delegacje większości radzionkowskich organizacji pozarządowych, zbiorą się i uroczyście złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Forum Miejskim na Placu Letochów.

Zapraszamy na Jubileusz 70-lecia szkoły!

Serdecznie zapraszamy Absolwentów, Uczniów, Pracowników oraz Przyjaciół naszej szkoły na uroczystość 70-lecia,

która odbędzie się 15 października 2022 r. (sobota):

g. 10.00 – msza św. w intencji Społeczności szkoły w kościele św.
Wojciecha w Radzionkowie

g. 11.30 – uroczysta akademia w CK. Karolinka

po akademii – zapraszamy do szkoły na spotkanie Absolwentów.

Szkolne spotkania

Szanowni Rodzice,

15 września br. (czwartek) odbędą się w szkole spotkania wg następującego harmonogramu:

16.30 – 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klas I
z dyrektorem szkoły (aula/I p.)

17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami klas (szczegółowe informacje na drzwiach
wejściowych do szkoły)

17.30 – 18.00 – spotkanie rodziców uczniów klas IV
z dyrektorem szkoły w sprawie
egzaminu maturalnego 2023 (aula/I p.)

ok. 18.15 – spotkanie tzw. trójek klasowych i wybór Prezydium Rady Rodziców (aula/ I p.).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

  1 września 2022 r. o g. 9.00 zapraszamy do CK Karolinka na uroczystą akademię z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023, po akademii o g. 10.30 odbędzie się msza św. w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie.

Uczniów klas I zapraszamy na g. 8.00 na spotkanie organizacyjne do auli szkolnej
(w czasie spotkanie odbędzie się ostateczny podział na klasy, przedstawienie wychowawców).  

Wakacje

Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom
wspaniałych wakacji, dobrego odpoczynku i do zobaczenia 1 września br. !

Wyniki egzaminu maturalnego

Szanowni Maturzyści,

5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło  lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany,
e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole
od g. 12.00  5 lipca 2022 r. 

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości
(lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 09:00

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 12 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).

Pobierz załącznik 7

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

Zakończenie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Rodziców na akademię z okazji zakończenia roku szkolnego, która odbędzie się 24 czerwca br. o g. 9.00 w auli szkolnej.
Po akademii o g. 10.30 w kościele pw. św. Wojciecha
w Radzionkowie zostanie odprawiona msza święta
w intencji Społeczności naszej szkoły.

Informacja na temat naboru

Ruszył nabór – Kandydatów zapraszamy do logowania:


https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/


Kandydatom do klasy dwujęzycznej przypominamy o sprawdzianie kompetencji językowych, który odbędzie sie 9.06.br. o g. 16.00.

IV Dzień z Psychologią pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

Zapraszam uczniów liceum, uczniów klas  VIII zainteresowanych psychologią oraz nauczycieli do udziału w IV edycji Dnia z Psychologią, która odbędzie się 16 maja 2022 r. (poniedziałek) w LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie . Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgłoszenia przyjmujemy do 13.05. br. adres: liceum@liceum.radzionkow.pl.

Szczegółowe informacje:
Harmonogram – kliknij aby pobrać
Karta zgłoszeniowa – kliknij aby pobrać

Maturzystom - powodzenia na egzaminach!!!

Uczniowie klasy III a i III b zakończyli rok szkolny – w czasie uroczystej akademii najlepsi z nich otrzymali wyróżnienia, dyplomy i gratulacje.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Nasz Dzień Otwarty

26 kwietnia mieliśmy Dzień Otwarty w naszym LO, uczniowie klas ósmych mogli zwiedzić szkołę, zapoznać się z ofertą naborową i wziąć udział w zajęciach zorganizowanych przez naszych nauczycieli i uczniów. Największą popularnością cieszyły zajęcia z mechatroniki zorganizowane we współpracy z Politechniką Śląską wydziałem Inżynierii Materiałowej. Kulminacyjnym momentem było spotkanie w auli podczas którego nastąpiło wręczenie nagród za zajęcie miejsc w konkursach zorganizowanych przez nasze liceum. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta Radzionków dr Gabriel Tobor oraz z ramienia politechniki dr hab. Inż. Roman Przyłucki, Prof. Pol. Śl.

Wielkanoc

Kartka
Wielkanoc przypomina nam, że  nigdy nie należy tracić nadziei,
ponieważ na końcu każdej naszej drogi znajduje się światło.
Zdrowych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych
życzy w imieniu Społeczności Szkoły
Danuta Minas

Dni otwarte

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty – 26 kwietnia br.
od g. 9.00 do 18.00

 

z życzeniami zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
Danuta Minas

Konkurs profilkatyczny pt.: ŻYJ ZDROWO, BĄDŹ WOLNY, NIE DAJ SIĘ UZALEŻNIENIOM - roztrzygnięty!

 

 

 

Laureatami zostali:

I miejsce – Maja Wylenzek, kl. VII a, SP 4 w Radzionkowie
II miejsce – Julia Kozłowska, kl. I a, LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
III miejsce – Amelia Zok, kl. VII a, SP 4 w Radzionkowie.

Wyróżnienia otrzymali:

I wyróżnienie – Leon Rożeń, kl. I a, LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
II wyróżnienie – Zofia Sobiś, kl. I a, LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

GRATULUJEMY!

Nagrody prznała Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca p. Beata Jurczyk, Pełnomocnik Burmistrza ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Radzionkowie

oraz Członkowie:

p. Magdalena Pietrzyk, psycholog szkolny LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
p. Justyna Konik, przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Radzionkowie

Na pokonkursową wystawę zapraszamy do LO im. Powstańców Śląskich w

Radzionkowie od 1 kwietnia br. ( I p., obok auli szkolnej)

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia br. o g. 12.00 w
auli LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie – zapraszamy!

( nagrodami będą karty upominkowe do sklepu sportowego o wartości od 200
zł. do 50 zł.)

 

 

 

Ósmoklasisto - sprawdź naszą ofertę edukacyjną!

W roku szkolnym 2022/2023 ogłaszamy nabór do klasy informatycznej z elementami mechatroniki, klasy dwujęzycznej, psychologiczno – pedagogicznej oraz ogólnej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KANDYDAT.

Pomagamy Sąsiadom

Społeczność naszej szkoły ma wielkie serce – zbieramy i przekazujemy Ukrainie i jej mieszkańcom środki spożywcze oraz koce i śpiwory – dołącz!

Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia - 1/2 etatu pomocy nauczyciela

Informujemy, że w BIP jest zamieszczona informacja o możliwości podjęcia pracy na stanowisku pomoc nauczyciela.

 

Od nowego roku szkolnego rusza klasa patronacka Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej - Informatyka z elementami mechatroniki

Z przyjemnością informuję, że 17 lutego br. na oficjalnym spotkaniu, które odbyło się na Politechnice Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, podjęto decyzję napisaniu programu autorskiego, który będzie realizowany w klasie, nad która patronat sprawuje Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej. Program będzie zawierał elementy elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki. Autorami programu będą – pracownik naukowy uczelni ka naukowego uczelni dr  hab. inż. R. Przyłucki, prof. PŚ oraz nauczyciel naszej szkoły p. Ł. Nawrata ( na zdjęciu).

Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia

Informujemy, że w BIP jest zamieszczona informacja o możliwości podjęcia pracy na stanowisku pomoc nauczyciela.

XII Konkurs Matematyczny - 29 marca 2022 r.

Pasjonatów matematyki, uczniów klas VII i VIII, zapraszamy do udziału w XII edycji Konkursu Matematycznego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Radzionków oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Konkurs odbędzie się 29 marca br. (wtorek) w auli szkolnej. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 marca 2022 r.

Regulamin konkursu – kliknij aby pobrać

Żyj zdrowo - bądź wolny

Nasza szkoła wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy Domowej ogłasza konkurs na wykonanie pracy plastycznej o treściach profilaktycznych. Prace należy dostarczyć w terminie od 17 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. do sekretariatu liceum. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Technikum nr 13 w Radzionkowie, uczniowie szkoły ponadpodstawowej oraz klas VII i VIII Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych w Radzionkowie ( SP 1, SP 2, SP 4) oraz uczniowie radzionkowskiego ogólniaka.

Regulamin konkursu – kliknij aby pobrać
Zgoda RODO – kliknij aby pobrać

Wesołych Świąt!

„Jest taki dzień
Tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień
Który liczy się od zmroku”
 
(Czerwone Gitary,  tekst Krzysztof Dzikowski, 1966 r.)

 

 

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych wzajemną życzliwością i zrozumieniem, wewnętrznym
spokojem i radością oraz Nowego 2022 Roku bogatego w spełnione marzenia

życzy w imieniu Społeczności Szkoły

Danuta Minas

 

Ważne, że byliśmy razem

W piątek Społeczność  naszej szkoły spotkała się
w auli na Jasełkach i na spotkaniach klasowych.
Dzięki ks. Marcinowi oraz Uczniom, którzy
przygotowali Jasełka, po raz kolejny
przekonaliśmy się jak ważne, 
uniwersalne
oraz ponadczasowe jest przesłanie
Świąt Bożego Narodzenia.

"Metale z piekła rodem" wykład prof. M. Saternus dla Licealistów

„Zdalna chemia” z Politechniką Śląską Pierwiastki chemiczne należące do grupy metali mają z pewnością ogromne znaczenie w naszym życiu. Jednak mają one również swą ciemną stronę. O niej właśnie, o tej mrocznej stronie metali  dowiedzieliśmy się z lekcji „Metale z piekła rodem”. Lekcję przeprowadziła dla uczniów klasy 1b LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie Pani Profesor Mariola Saternus, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Katowicach.  Zajęcia odbyły się hybrydowo. Pani Profesor gościła „na ekranie” tablicy multimedialnej w pracowni chemicznej LO. Część uczniów była w pracowni fizycznie, a część uczestniczyła zdalnie. Wszyscy byli pod wrażeniem, jak na przestrzeni wieków metale wpływały nie tylko na zdrowie ludzi ale także na wydarzenia historyczne.

Warsztaty w American Corner

10 grudnia br. uczniowie klasy II a i II b realizujący rozszerzenie z języka angielskiego brali udział w warsztatach zorganizowanych przez American Corner Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej w Katowicach. Tematem warsztatów work and travel była praca wakacyjna i studia w USA.

Gratulujemy Laureatom!

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły – Ania z klasy I b i Leon z klasy I a są w gronie laureatów V edycji konkursu pt. W poszukiwaniu świadka historii, organizowanego przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia br. o g. 12.00 w siedzibie instytucji.
Skip to content