Liceum Radzionków

Informacja o klasach – kliknij aby pobrać

Kryteria naboru – kliknij aby pobrać

Logowanie do naboru będzie dostępne od 15 maja 2023 r

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego odbędzie się 12 czerwca 2023 r. o g. 16.00. Regulamin – kliknij aby pobrać

Przykładowy test

Kompletny zestaw dokumentów

złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły musi zawierać:

✔    prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy,

✔    dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, które są wymienione we wniosku kandydata,

✔    karta zdrowia,

✔     świadectwo ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej,

✔    zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

✔    oświadczenie o wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,

✔    oświadczenie o wyborze drugiego języka obcego nowożytnego ( język francuski, język hiszpański, język niemiecki)

✔     kwestionariusz ucznia szkoły,

✔    dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).

UWAGA – dokumenty muszą być złożone w teczce opisanej pismem drukowanym imieniem i nazwiskiem Kandydata oraz nazwą klasy.

Zapraszamy na Dni Otwarte – 26 kwietnia 2023 r. lub w innym terminie uzgodnionym telefonicznie.

Lista – kliknij aby pobrać

Skip to content