Liceum Radzionków

Informacja o klasach – kliknij aby pobrać

Kryteria naboru – kliknij aby pobrać

Logowanie do naboru będzie dostępne od 13 maja 2024 r.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 6 czerwca 2024 r. o g. 16.00 w auli szkolnej. Przykładowy test – kliknij tutaj

Regulamin rekrutacji do klasy dwujęzycznej – kliknij tutaj

Formularz zgłoszeniowy – kliknij tutaj

,

Terminy
rekrutacji

2024/2025

Lp.

termin

wydarzenie

1

od 13 maja 2024 r.
do 29 maja 2024 r.
do g. 15.00

złożenie wniosku o przyjęcie do ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

2

od 13 maja 2024 r.
do 17 czerwca 2024 r.
do g. 15.00

złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

3

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do g. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

4

czerwca 2024 r.
g. 16.00
(aula szkolna)

sprawdzian kompetencji językowych do ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

5

12 czerwca 2024 r.
do g.15.00

podanie do wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

6

do 11 lipca 2024 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

7

12 lipca 2024 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8

od 12 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do g. 15.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały złożone wcześniej)

9

19 lipca 2024 r.
do g. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty – kliknij aby pobrać

Zapraszamy na Dni Otwarte – 23 kwietnia 2024 r. od g. 10.00 do g. 18.00; dodatkowo zapraszamy 21 marca 2024 r. od g. 9.00 do 14.30 oraz w innym terminie uzgodnionym telefonicznie.
Skip to content