Liceum Radzionków

Historia szkoły

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1952 r. została utworzona Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Radzionkowie. Rok szkolny 1952/53 był pierwszym rokiem nauki.
Gmach dzisiejszego LO im. Powstańców Śl. powstało z inicjatywy gen. Jerzego Ziętka. Roboty budowlane trwały od wiosny 1948 r. do jesieni 1953 r.
W pierwszym roku szkolnym istniało 11 oddziałów przejętych ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz tylko jeden oddział stopnia licealnego w którym zapisanych było 44 uczniów.
W roku 1956 r. odbyła się pierwsza matura, którą zdawało 18 osób. W lipcu 1965 r. następuje oddzielenie stopnia podstawowego od licealnego i nadanie szkole nowej nazwy: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.
Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 1 lutego 1966 r., natomiast w dniu 30.06.1975 r., po reformie administracyjnej kraju, ponownie zmieniono nazwę na VI LO im. Powstańców Śląskich w Bytomiu.

We wrześniu 1983 r. powołuje się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu w skład którego wchodziło liceum utrzymujące dotychczasową nazwę.
W tej formie organizacyjnej liceum istniało do czasu, w którym nastąpiło powstanie nowego miasta Radzionkowa, a tym samym oddzielenie się od Bytomia. Liceum i „podstawówka” przyjęły wspólną nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie.
W roku 1992 odbyły się uroczystości z okazji 40-lecia naszego Liceum.

Obecnie nazwa szkoły to: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie,
ponieważ w 1998 zostało przeprowadzone rozłączenie się LO i Szkoły Podstawowej.
Po reformie szkolnictwa w 2000 r. Szkoła Podstawowa została zlikwidowana, a na jej miejscu powstało Gimnazjum, które również funkcjonuje jako odrębna instytucja.

Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 Nasze Liceum zmieniło nazwę z : V Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie na : Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.


DOTYCHCZASOWI DYREKTORZY:
od 1.09.1952 r. – Rudolf Bonarek
od 1.09.1953 r. – Władysław Stolarczyk
od 15.08.1960 r. – mgr Helena Kaczor
od 1.09.1975 r. – mgr Ignacy Janus
od 1.09.1983 r. – mgr Franciszek Bączkowicz
od 1.09.1988 r. – mgr Tadeusz Łukaszewicz
od 1.09.1990 r. – mgr Gabriel Tobor
od 1.01.1999 r. – mgr Piotr Tyczka
od 1.09.2007 r. – mgr Danuta Minas

Skip to content