Sekretariat Szkoły


Sekretariat czynny w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

Sprawy uczniowskie załatwiane są na dużych przerwach.

Kierownik gospodarczy: Katarzyna Jasielska

Sekretarz: Marzena Sygit-Zadęcka